Giỏ hàng

Tất cả bài viết

Làng công nghệ Y tế và chăm sóc sức khỏe bệnh viện công nghệ - Xu thế của thời đại mới
Kỷ niệm 10 năm thành lập và ra mắt cuốn sách thứ 16 của Tủ sách A9: “Sinh lý học hô hấp – Những vấn đề cơ bản”
Đào tạo, nâng cao kỹ thuật bảo trì, sữa chữa máy mê, máy thở cho các bệnh viện khu vực phía Nam
Triển lãm Hội nghị Chấn thương chỉnh hình toàn quốc 2019: Đặc sắc khớp nhân tạo UOC – dành riêng cho người châu Á
Tập huấn chuyên sâu tiền Hội nghị Chấn thương chỉnh hình toàn quốc 2019: Thay lại khớp háng và khớp gối
Thoái hóa khớp gối - Nỗi ám ảnh của hàng triệu người Việt
Bác sĩ ngồi tại Hà nội
Đặc sắc màn “Drop test” (kiểm tra độ bền), thả rơi máy Monitor B1x5 tại Hội nghị VSEM 2019
1 2 3 4 9
RANH GIỚI
Thi bác sĩ nội trú là đánh cược với bản thân ( chỉ một lần duy nhất trong đời).
024 3665 8528