Giỏ hàng

High-flow nasal cannula (HFNC) hoạt động như thế nào?

High-flow nasal cannula (HFNC) là một hệ thống được làm ấm và làm ẩm cho phép cung cấp chính xác nồng độ Oxy (FiO2) ở tốc độ dòng rất cao. 

Hãy xem xét cách HFNC có thể giúp bệnh nhân của chúng ta cải thiện bệnh hô hấp của họ như thế nào?
Có ba lợi ích chính được nêu ra của HFNC:
1. Cung cấp oxy chính xác
2. Nâng cao dung tích cặn chức năng
3. Loại bỏ khoảng chết


(HFNC) Cung cấp oxy chính xác

Liệu pháp cung cấp oxy qua ống thông mũi truyền thống cung cấp tốc độ dòng chảy từ 2–6 L / phút. Nhưng những bệnh nhân bị suy hô hấp có thể có tốc độ dòng thở đỉnh cao hơn nhiều. Nếu tốc độ dòng thở vào của bệnh nhân lớn hơn tốc độ được cung cấp bởi ống thông, bệnh nhân sẽ hút không khí trong phòng vào phổi. Điều này dẫn đến việc pha loãng oxy và bệnh nhân sẽ không nhận được lượng oxy chính xác như mong muốn.
Khi ống thông mũi có lưu lượng cao, hay HFNC, được sử dụng để cung cấp oxy, tốc độ dòng chảy cao hơn nhiều so với ống thông mũi truyền thống. Điều này giúp cung cấp Oxy chính xác hơn vào phổi và không khí trong phòng bị cuốn vào ít hơn. Lượng Oxy bạn muốn cung cấp cho bệnh nhân sẽ ít bị ảnh hưởng bởi sự pha loãng tương tự.

HFNC_su_khac_biet


Hình 1. Sự khác biệt trong việc cung cấp oxy giữa ống thông mũi truyền thống và ống thông mũi dòng chảy cao (HFNC), 

a) khi sử dụng ống thông mũi truyền thống, nếu tốc độ dòng thở vào của bệnh nhân lớn hơn tốc độ dòng khí thở được cung cấp bởi ống thông bệnh nhân sẽ hút không khí trong phòng vào phổi, dẫn đến pha loãng oxy, 

b) khi sử dụng HFNC, tốc độ dòng thở của oxy cao hơn, dẫn đến lượng oxy được cung cấp nhiều hơn theo quy định và lượng khí trong phòng ít bị cuốn vào hơn.

(HFNC) Nâng cao dung tích cặn chức năng

HFNC cũng phát huy tác dụng của nó bằng cách cung cấp một số áp suất dương có thể thay đổi.
Khi đo bằng áp kế ở vùng sau hầu họng khi thở và miệng ngậm kín, áp lực rất bình thường, nhưng hiệu quả gần như mất đi khi bệnh nhân há miệng.
Bất chấp sự khác biệt này, các nghiên cứu cho thấy dung tích cặn chức năng (FRC) tăng khoảng 25% khi áp dụng HFNC.

HFNC_chuc_nang_FRC


Hình 2. Bằng cách cung cấp áp suất dương thay đổi, sử dụng ống thông mũi dòng chảy cao (HFNC) làm tăng dung tích cặn chức năng (FRC) khoảng 25% so với sử dụng ống thông mũi truyền thống.

(HFNC) Loại bỏ khoảng chết   

Cuối cùng, khi áp dụng HFNC, lưu lượng oxy cao liên tục giúp loại bỏ khoảng chết giải phẫu của cây hầu họng và gần khí quản, giúp thở hiệu quả hơn.

 

HFNC_hieu_qua_tho_cao

Hình 3. So với ống thông mũi truyền thống, việc sử dụng ống thông mũi dòng chảy cao (HFNC) mang lại hiệu quả thở cao hơn do loại bỏ chết giải phẫu ở cây hầu họng và gần khí quản. 

HFNC_cac_thiet_bi_tich_hop

Hình 4. Các thiết bị thở oxy dòng cao có tích hợp bộ trộn khí, bộ đo lưu lượng và bình làm ấm ẩm chung trong máy chính, đơn giản dễ sử dụng, hiệu quả cao.(Minh họa : Humidoflo HF2900 của GGM)

RANH GIỚI
Thi bác sĩ nội trú là đánh cược với bản thân ( chỉ một lần duy nhất trong đời).
0243 984 3477