Giỏ hàng

CẬP NHẬT GÂY TÊ VÙNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM NĂM 2024

Trong ngày 09.03.2024 Trường Đại học Y-Dược Huế phối hợp cùng Tổ chức Health Volunteers Overseas-Hoa kỳ tổ chức khoá đào tạo liên tục "Cập nhật gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm năm 2024" nhằm rèn luyện và nâng cao khả năng ứng dụng siêu âm trong gây tê cho các bác sĩ Gây mê-Hồi sức.
 

Thông qua các tiết học lý thuyết và thực hành liên tục dưới sự hướng dẫn của các giảng viên trong và ngoài nước, các kỹ thuật gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm đã được triển khai và phần nào giúp được gần 100 bác sĩ Gây mê-Hồi sức tham dự khoá học tự tin hơn trong thực hành lâm sàng.

Vietmedical, FujiFilm và Sonosite rất hân hạnh khi được đồng hành cùng khoá đào tạo lan toả kiến thức.

RANH GIỚI
Thi bác sĩ nội trú là đánh cược với bản thân ( chỉ một lần duy nhất trong đời).
0243 984 3477