Giỏ hàng

Tin sự kiện

Tập huấn chuyên sâu tiền Hội nghị Chấn thương chỉnh hình toàn quốc 2019: Thay lại khớp háng và khớp gối
Đặc sắc màn “Drop test” (kiểm tra độ bền), thả rơi máy Monitor B1x5 tại Hội nghị VSEM 2019
Ấn tượng triển lãm các giải pháp y tế số về y học cấp cứu lần đầu tiên được giới thiệu tại Hội nghị VSEM 2019
HỘI THẢO TIỀN VSEM 2019: “Quản lý thân nhiệt theo đích: Phương pháp tiếp cận cá thể hóa trên bệnh nhân hồi sức cấp cứu”
Chủ tịch Hội dinh dưỡng lâm sàng và Metabolic Châu Âu chia sẻ về
RANH GIỚI
Thi bác sĩ nội trú là đánh cược với bản thân ( chỉ một lần duy nhất trong đời).
0243 984 3477