Giỏ hàng

Máy Oxy dòng cao HF-2900

Ngành hàng: Sản phẩm khác
|
Thương hiệu: Khác
|

Hiện nay, có 5 cơ chế sinh lý được cho là nguyên nhân tạo nên hiệu quả của Liệu pháp oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi, bao gồm:

  • Thải trừ khí thải ở khoảng chết sinh lý, bao gồm khí CO2;
  • Giảm tần số thở;
  • Áp lực dương cuối thì thở ra (Positive end-expiratory pressure);
  • Tăng thể tích khí lưu thông (tidal volume);
  • Tăng thể tích khí cuối thì thở ra (end-expiratory volume).
Liên hệ 0243 984 3477
|

Sản phẩm đã xem

0243 984 3477