Giỏ hàng

Máy điện tim (GE Healthcare)

Model: Khác
|
Thương hiệu: GE Healthcare
|

- Máy điện tim cao cấp, theo dõi đồng thời 12 chuyển đạo ECG

- Các tính năng điện tim cao cấp: Tự động chẩn đoán, Điện thế muộn, Các chức năng lọc nhiễu ..

- Giải pháp đồng bộ hóa với các hệ thống thông tin bệnh nhân, hệ thống phân tích và quản lý điện tim MUSE

Hotline hỗ trợ: 024 3665 8528
|

Sản phẩm đã xem

024 3665 8528