Giỏ hàng

Tin sự kiện

HỘI THẢO TIỀN VSEM 2019: “Quản lý thân nhiệt theo đích: Phương pháp tiếp cận cá thể hóa trên bệnh nhân hồi sức cấp cứu”
GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO GẮN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP: LỢI ÍCH BỀN VỮNG
Hợp tác phát triển CNTT trong y tế: Từng bước xây dựng nền y tế thông minh với 3 trụ cột chính
CHỦ TỊCH HỘI DINH DƯỠNG LÂM SÀNG VÀ METABOLIC CHÂU ÂU  SANG VIỆT NAM CHI SẺ VỀ
RANH GIỚI
Thi bác sĩ nội trú là đánh cược với bản thân ( chỉ một lần duy nhất trong đời).
024 3665 8528